Bli Medlem


Trosabygdens konstförening

Bli medlem!

Ge dig själv chansen till varierande konstupplevelser genom medlemskap i vår Konstförening.


Avgift 2019:   


Medlemsavgift kr 175:-/person och år.


Anmälan om medlemskap görs genom att betala in avgift enligt ovan till föreningens PlusGirokonto  607 16 39-6 med uppgift om namn, adress, tfn.nr  samt det kalenderår betalningen avser.


Om du har e-postadress maila den och andra kontaktuppgifter till vår medlemssekreterare Dan Svensson. dan.ke.svensson@gmail.com

Uppdaterad

28 nov 2019

PG