Kontakt


Kontaktinformation


Om Du önskar kontakta föreningen vänd Dig till någon av nedanstående.


(Klicka på namn för e-post)


Ordförande Margareta Sålby

tel 070 210 39 51


Sekreterare Bo Andersson

tel 070 208 78 20


Kassör Mikael Karlström

tel 070 844 12 23


Medlemssekreterare Dan Svensson

tel 070 535 23 84